ตรวจล้งรับซื้อมังคุดในตำบลนาตาขวัญ
ตรวจล้งรับซื้อมังคุดในตำบลนาตาขวัญ
ลงพื้นที่สำรวจฝาย หมู่ที่ 4 และ 5
ลงพื้นที่สำรวจฝาย หมู่ที่ 4 และ 5
ประชุมพ่อค้า/แม่ค้า พิจารณาทบทวนแก้ไขปรับปรุงข้อบัญญัติ
ประชุมพ่อค้า/แม่ค้า พิจารณาทบทวนแก้ไขปรับปรุงข้อบัญญัติ
จุดบริการประชาชน ฯ สงกรานต์
จุดบริการประชาชน ฯ สงกรานต์