ข่าวประชาสัมพันธ์
     
 ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ
   
 

 

 

 ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ
      ด้วยนายสมบูรณ์  เจริญพงษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ เขตเลือกตั้งที่ 5
ได้สิ้นสุดสมาชิกสภาพลงด้วยเหตุเสียชีวิต เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565 
โดยความเห็นชอบของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระยอง จึงประกาศให้มีการเลือกตั้ง
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 21 เมษายน 2565 เวลา 09:43 ผู้เขียนโดย admin