ข่าวประชาสัมพันธ์
     
 ข่าวประชาสัมพันธ์   ตรวจล้งรับซื้อมังคุดในตำบลนาตาขวัญ
   
 

 

 

 

 

 วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ ,ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรนาตาขวัญ ,ฝ่ายปกครองตำบลนาตาขวัญ
ร่วมกับกรมการค้าภายในและพานิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ตรวจสอบมาตรฐานตราชั่งตามล้งและจุดต่างๆ
ที่รับซื้อมังคุดในพื้นที่ตำบลนาตาขวัญเพื่อป้องกันการโกงตราชั่งกับเกษตร กรที่นำผลผลิตมาจำหน่าย

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 26 เมษายน 2565 เวลา 15:24 ผู้เขียนโดย admin