ข่าวประชาสัมพันธ์
     
 ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565
   
 

 

 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ จัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปีพ.ศ.2565
ในวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ
รายละเอียดตามระเบียบวาระการประชุมที่แนบ

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 15:26 ผู้เขียนโดย admin