ข่าวประชาสัมพันธ์
     
 ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 16:04 ผู้เขียนโดย admin